Fasadekleding

Bygging av fasadekledning i Bjørvika Bygg B

Hvit fasade under bygging
Åpning i bygget
Kveldssteming med ledd lys på terrassen