Rehabilitering av dører

Trikkestallen Torshov – prosjekt nye dører

Nye dørblader montert i eksisterende karmer, oppdrag for Omsorgsbygg Oslo KF.

Grønnland Brannstasjon – prosjekt nye dører

Gamle dører blir som nye med gjenbruk av gamle fyllingene. Oppdrag for Oslo Kommune Omsorgsbygg KF.

Rød enkel dør
Rød gammel dør klar for rehabiliertering
Rød dobbel dør klar til rehabilitering
Ny dør før den er malt