Rekonstruksjon

I noen tilfeller må produktet rekonstrueres og lages helt nytt. Det er ikke alltid det er mulig å gjenbruke gammelt og slitt materiele.

Rekonstruksjon av nytt Mønekryss.

Sveitservilla Mosseveien 223 for Omsorgsbygg Oslo KF.

Sveiservilla, Mossevien 223
Sveiservilla, Mossevien 223
Nytt mønekryss, Sveiservilla, Mossevien 223